Mikyho dětská skupina 

OSTOPOVICKÁ

Projekt Vybudování a provoz Mikyho dětské skupiny - Ostopovická je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Navazuje na Mikrojesličky Jednorožci. Během prázdnin 2022 proběhly stavební úpravy prostor, které plně odpovídají požadavkům pro dětskou skupinu.
PROVOZOVATEL:  Zařízení spadá pod Mikyho dětskou skupinu, Práčata 431/33 Brno - Bosonohy, Mgr. Martina Okáčová, tel.: 777 561 360, info@umikyho.cz


Zahájení od 31. 10. 2022.
Provozní doba 8.00 - 15.00 hod.
Kapacita zařízení - 12 dětí 
Adresa: CVČ BOSA, Ostopovická 29, Brno Bosonohy, 642 00

Přihlášky: Markéta Langerová, tel.: 732 981 459, mlangerova@gmail.com


Co je dětská skupina?

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyku dítěte.

V případě, že je v dětské skupině sedm a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.
 • Ceník za službu péče o děti platný od 31. 10. 2022 

 • Děti narozené od 1. 9. 2019 včetně:
 • Docházka 4 a 5 dní v týdnu - 4 000,- Kč/měsíc
 • Docházka 2 a 3 dny v týdnu - 2 900,- Kč/měsíc, vhodné pro děti do tří let, v návaznosti na rodičovský příspěvek.

 • Děti narozené do 31. 8. 2019 včetně:
 • Docházka 5 dní v týdnu - 6 500,- Kč/měsíc
 • Docházka 4 dní v týdnu - 5 700,- Kč/měsíc
 • Docházka 3 dny v týdnu - 4 900,- Kč/měsíc
 • Docházka 2 dny v týdnu - 4 100,- Kč/měsíc

Při absenci je školné splatné a z provozních důvodů se nevrací. V případě ukončení docházky je potřeba toto rozhodnutí oznámit minimálně 30 dní před jeho ukončením, aby neblokovalo místo pro dalšího zájemce. Platí pro všechny typy docházky.

Školkovné lze uplatnit jako slevu na dani.

Stravné hradí rodiče. Strava: dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka, pitný režim, čerstvé ovoce a zelenina. 

Nabízíme:

 • kvalifikovaný, vzdělaný personál s praxí a zkušenostmi
 • rodinné a přátelské prostředí
 • individuální přístup
 • malý kolektiv dětí (max. 12 ve třídě) a dostatek personálu (max. 6 dětí na jednu učitelku)
 • rozmanitý program (výtvarná, pohybová, hudební, dramatická, rozumová a řečová složka výchovy je vždy zastoupena)
 • práce ve skupinkách
 • rozvoj samostatnosti
 • od druhého pololetí zájmové kroužky

Naše školka nabízí pro Vaše děti příjemné a přátelské prostředí s maximální péčí. Každodenní pobyt na čerstvém vzduchu je naší prioritou. Díky malému kolektivu máme možnost se opravdu dětem věnovat a pomoci jim, aby se spoustu věcí naučily samy.  Využíváme vlastní zahradu kde je trampolína, pískoviště a houpačky. Také tělocvičnu, se sportovním vybavením.

Při "výuce" klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci a interakci v kolektivu formou specifických činností (výtvarné, poznávací, rozumové, pohybové a hudební).​