Více o kroužcích, letáčky...

Tanečně pohybový kroužek pro maminky s 1-3letými dětmi

Pondělí 9.30 - 10.30 hodin      Lektor: Ilona Brunová, tel.. 731 480 480


Dětský klub PINOKIO: DEVATERO STUDÁNEK Jaká je voda? Co umí? A k čemu je potřeba?

Získali jsme metodické podklady, pracovní listy a témata týkající se vody ve všech podobách. Děti si založí akvárium, samy vyberou rybičky. Poznají život ve vodě, čištění a regeneraci užitkové vody, studny pod Zelným trhem, pramen či studánku v našem okolí. Devatero studánek představuje dětem vodu v devíti různých podobách. Jaká je voda? Jaká může a umí být? Voda je živá, když budí ze spánku semínka. Je věčná ve svých proměnách na zemi, nad zemí i pod zemí. Je čarovná, když zrcadlí svět, a živelná, když se vylije ze břehů. Tvoří velký kus světa, a přitom na mnoha místech chybí. Sucha přibývá, studánek ubývá. Pojďme vodu lépe poznat, pohrát si s ní, zažít ji - také proto, abychom o ni chtěli a uměli lépe pečovat.

Noc s Andersenem

v pátek 30. 3. 2017 pořádala místní knihovna Noc s Andersenem. Dětský klub PINOKIO pro děti připravil nocování se Sněhovou královnou. Nechyběla ani stezka odvahy. Děti šly postupně, ve skupinkách a hledaly trasu vytyčenou patnácti světýlky. U čtyřech byly sklenice s barevnými sklíčky - střepy z kouzelného zrcadla. Ty měly za úkol najít a posbírat. Po návratu do Bosy přečetla dětem Lucka pohádku o Sněhové královně, děti pak seskládaly zpět kouzelné zrcadlo. Zúčastnilo se 32 dětí od pěti do dvanácti let. Akci organizovala Lucka Hrubá a Markéta Langerová, na stezce pomáhali Míša, Monika, Radek, Romča, Radim a Roman. Všem děkujeme a těšíme se na další akce pro děti!